background
Skoč na obsah Skoč na menu

Titulka / Trh práce / Vzdelávaniezdieľať

Akreditovaný vzdelávací program Podnikanie v CR - BEZPLATNE!

Akreditovaný vzdelávací program Podnikanie v CR - BEZPLATNE!Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ

10.3.2013 / red.


MODERNÉ  VZDELÁVANIE  PRE  VEDOMOSTNÚ  SPOLOČNOSŤ 


Ďalším vzdelávaním rozvíjame cestovný ruch - Vzdelávanie akreditované MŠ SR č. 0481

Dopytovo orientovaný projekt - Operačný program:   Vzdelávanie

Prioritná os:   2.  Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie:  2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania

Dátum realizácie:   01/2011 – 12/2013


Link Bližšie informácie a prihlášky na tel. čísle: +421907562370, Ing. Eva Vavríková

Vzdelávacia aktivita

Počet

hodín 

Termín 

Environmentálny manažment podniku CR

40

1. kurz: 01.-04.10.2013

2. kurz: 01.-04.10.2013

Personálny manažment podniku CR

30

1. kurz: 11.-13.03.2013

2. kurz: 06.-08.05.2013

Efektívny manažment podniku CR

40

2. kurz: 23.-26.09.2013

Krízový manažment podniku CR

40

1. kurz: 11.-14.02.2013

2. kurz: 16.-19.09.2013

Nové trendy v gastronómii

80

1. kurz: 02.-05.04.2013

1. kurz: 13.-16.05.2013

2. kurz: 22.-25.04.2013

2. kurz: 27.-30.05.2013

Právne minimum podniku cestovného ruchu

32

1. kurz: 11.-14.02.2013

2. kurz: 25.-28.02.2013

Marketingový manažment kongres. podujatia

40

1. kurz: 01.-04.10.2013

Finančný manažment podniku CR

40

1. kurz: 15.-18.04.2013

2. kurz: 13.-16.05.2013

Marketingový manažment podniku CR

60

1. kurz: 04.-07.03.2013

2. kurz: 20.-23.05.2013

Marketingový manažment incentívneho CR

40

1. kurz: 01.-04.10.2013

2. kurz: 01.-04.10.2013

Nové trendy v stolovaní

40

1. kurz: 18.-21.03.2013

2. kurz: 22.-25.04.2013

Barman – príprava miešaných nápojov

40

1. kurz: 25.-28.02.2013

2. kurz: 27.-30.05.2013

Odborná jazyková príprava v AJ pre oblasť CR

80

1. kurz: 15.-22.07.2013

2. kurz: 19.-26.08.2013

Odborná jazyková príprava v RJ pre oblasť CR

80

1. kurz: 01.–08.07.2013

 

Attach Stiahnite si osnovu 

V kurzoch prednášajú skúsení lektori v oblasti cestovného ruchu, ktorí pôsobili ako pedagógovia na hotelových akadémiách a lektori z praxe, ktorí prevádzkujú vlastné zariadenie CR a sú uznávanými odborníkmi v profesii, ktorú vykonávajú.  
Na začiatok
 

Diskusia k článku (0)