background
Skoč na obsah Skoč na menu

Titulka / Úvodzdieľať

Nič sa nezmení, kým budú stáť zisky nad potrebami klientov

Nič sa nezmení, kým budú stáť zisky nad potrebami klientovKvalitu služieb CR negatívne ovplyvňuje aj deformovaný trh platených personálnych služieb

31.5.2013 / red.

Achillova päta slovenského turizmu, či si to chceme, alebo nechceme priznať, sú služby. Nech sa na ne pozrieme z ktoréhokoľvek uhla pohľadu, vždy skončíme pri tom, že služby stoja a padajú na konkrétnych ľuďoch, ktorí ich poskytujú. 

Transformácia ekonomiky v posledných 20 rokoch upravila mnohé princípy a vzťahy slobodného trhu a dala ich na správnu mieru. Ale na príklade služieb ukázala, že slobodný trh neznamená neriadený resp. živelne sa vyvíjajúci trh. V mnohých oblastiach sa poskytovatelia služieb "slobodne" rozhodli, že služby môže poskytovať hocikto, hlavne, že sa zmestí do nákladových limitov "slobodne" stanoveného biznis plánu. Sú služby, kde sa klient vráti aj pri nízkej prívetivosti personálu, lebo buď nemá na výber, alebo to z podstaty služby nie je pre neho podstatné (napr. čerpacia stanica). Turizmus však do takejto skupiny rozhodne nepatrí a kvalita personálu je jedným z najrozhodujúcejších faktorov úspešnosti podnikania. Jeho ekonomická udržateľnosť je rozhodne pravdepodobenejšia, ak miera zisku nie je postavená na šetrení na ľudských zdrojoch, ale skôr v opatrnom a postupnom investovaní do obnovy infraštruktúry. Z nie veľmi lichotivých hodnotení ústretovosti a prívetivosti je vidieť, že výberu tých správnych ľudí sa nepriraďuje náležitá dôležitosť a pozornosť. Navyše, služby viac než iné sektory, patria dlhodobo aj vďaka ich sezónnemu charakteru, nepravidelnej pracovnej dobe a podpriemernej mzde do skupiny s najvyššou mierou fluktuácie (v pomere počtu prijatých a tých, ktorí odišli, na celkovom priemernom počte zamestnancov počas jedného roka). 

 

Určité percento fluktuácie je potrebné a žiaduce, noví zamestnanci prinášajú nové podnety, avšak vysoká fluktuácia iba roztáča zbytočnú špirálu: chýbajúca skúsenosť - nízka produktivita práce - zlé interpersonálne vzťahy - zlé služby - zlé meno a nedôveryhodnosť prevádzky - zvýšené náklady na nábor. Známe fakty, ale roky nemenné. Kvalitní ľudia, vhodní pre sektor služieb, sú stále nelogicky vyháňaní do služieb ekonomík iných štátov.

Ako je u nás zvykom, pre nelogické postupy si radšej hľadáme pseudo zdôvodnenia ako riešenia a tak sme aj fluktuácii a kvalite personálu v sektore služieb trochu povrchne prisúdili príčinu, ktorou je vraj nízka mzda. Avšak problém kvality personálu v službách nie je ani zďaleka iba prolémom nízkych miezd. Je to aj o postoji k tomuto sektoru, o jeho spoločenskom vnímaní a o jeho podpore v rámci profesijnej prípravy vrátane ďalšieho vzdelávania. Dobrým príkladom sú profesie ako kuchár, barista, someliér, či animátor (po starom kultúrny pracovník), ktoré sa v ostatnej dobe prepracovali, a nielen v mzdách, na celkom zaujímavý a žiadaný typ profesie. No a tie ostatné si na svoj kredit ešte musia počkať. Tým skôr pocítia zlepšenie, čím skôr začnú na sebe pracovať.

 

Mzdy v sektore služby cestovného ruchu patria spoločne so školstvom na najspodnejšie priečky štatistických zisťovaní. O službách v cestovnom ruchu sa tvrdí, že na 50% činností postačuje základné vzdelanie. V školstve naopak, v oveľa vyššom percente sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Dva diametrálne odlišné sektory a spoločná paralela nízkych miezd vyvracia mýtus, že za nízkymi mzdami v službách stojí iba nízke vzdelanie. Za nízkymi mzdami v sektore služieb stojí viacero vecí a jednou z nich sú aj personálne agentúry, resp. agentúry dočasného zamestnávania a agentúry sprostredkovateľov zamestnania. Tie z balíka určeného na mzdy zamestnancov v službách odoberajú vo svoj prospech vysoké percento, v tom lepšom prípade "iba" +/- 20 až 30% mzdových prostriedkov, v tom horšom prípade ešte viac. Bolo by to v poriadku, keby za tieto prostriedky uskutočňovali výber tých najlepších uchádzačov pre služby s prihliadnutím na ich kvalitu, pracovné zručnosti a pracovný potenciál, ale to nie je pravidlom. Opak býva nezriedka pravdou. Agentúry majú prepracovaný systém výberu zameriavajúci sa najmä na osobnostné vlastnosti uchádzačov. Čím je uchádzač submisívnejší (poddajnejší) a menej sa orientujúci v spleti rôznych predpisov a nariadení, tým je pre agentúru zaujímavejší, pretože takýto uchádzač ľahko pristúpi na nekorektnú agentúrnu hru, ktorá je nielen v jeho neprospech, ale logicky aj v neprospech objednávateľa, ktorý očakáva inú kvalitu.

Až 1180 subjektov je na Slovensku držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, vyplýva to zo štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) k 31. marcu tohto roka. Nie všetci držitelia tohto povolenia vykonávajú činnosť dočasného zamestnávania v súlade so Zákonníkom práce. Na to, že mnohé agentúry nehrajú fér, upozorňujú aj samotní predstavitelia Asociácie personálnych agentúr Slovenska, ktorí pred pár dňami na túto tému rokovali za okrúhlym stolom spolu s predstaviteľmi zamestnávateľov, zamestnancov a ministerstva práce, na ktorom okrem iného volali po spolupráci s inšpektorátmi práce a úradmi práce. "Keď agentúry odvádzajú štátu peniaze za zamestnanca len z minimálnej mzdy a zvyšok ľuďom vyplácajú inými cestičkami, oberajú ľudí o časť budúceho dôchodku. No poškodia ich napríklad aj v prípade, keď sa ocitnú na PN, vtedy dostanú menej peňazí. Asociácia odhaduje, že minimálne 15-tisíc zamestnancov je takýmto spôsobom ukracovaných o budúci dôchodok. Výpadok pre štátny rozpočet predstavuje zhruba 22 miliónov eur ročne."


Trh platených personálnych služieb je dnes deformovaný, čo má viaceré negatívne dopady. Vlastným mystery prieskumom simulujúcim záujem o zamestnanie sme zistili, že na trhu pôsobia agentúry, ktoré nútia uchádzačov o prácu odpracovať 3 dni tzv. zácviku bez poskytnutej zmluvnej ochrany a samozrejme aj bez poskytnutej mzdy (chyžné, upratovanie, pomocné práce v kuchyni a pod.). Existuje veľa dôvodov myslieť si, že objednávateľ za prácu počas "zácvickových" dní dodávajúcej agentúre riadne zaplatí. Ďalší kritický bod, kde sa zisk stavia nad potreby klienta.

Veľa odberateľov dočasných zamestnacov od personálnych agentúr si myslí, že na takýchto zamestnancoch ušetrí minimálne administratívu, čas a finančné prostriedky. Realitou však býva presný opak týchto očakávaní a navyše i "bonus" v podobe ďalších starostí s nekvalitou a nelojalitou pridelených zamestnancov. V prípade služieb to má totiž oveľa horší efekt ako pri pásovej výrobe. Jedno s druhým súvisí a tam kde pochopili, že služby stoja a padajú na ľuďoch, pristupujú k výberu svojich zamestnancov a starostlivosti o nich inak a zodpovedne. Vyberať si majú z čoho, pri takmer 15% nezamestnanosti je na pracovnom trhu dostatok kvalitných ľudí vo všetkých vekových i vzdelanostných kategóriách, ktorí sú nielen schopní, ale najmä ochotní pracovať v sektore služieb cestovného ruchu. Samozrejme, za normálnych podmienok.
Na začiatok
 

Diskusia k článku (0)