background
Skoč na obsah Skoč na menu

Titulka / Úvodzdieľať

Kto potrebuje zmenu zákona o podpore CR?

Kto potrebuje zmenu zákona o podpore CR? Vrabce čvirikajú o možnosti otvorenia nedávno schváleného zákona. Vyvoláva to rozpaky i obavy

28.4.2013 / red.

Desať rokov sa diskutovalo, kým sa podarilo nájsť spoločné legislatívne riešenie pre podporu cestovného ruchu. Ďalšie takmer dva roky sa diskutovalo o jeho novele, predtým, ako stihol vstúpiť do účinnosti. Niečo vyše roka sa podľa neho učia postupovať a snažia fungovať novovzniknuté destinačné organizácie. Po takmer 15 rokoch zložitého hľadania - viac kompromisov, ako vylepšení - je tu konečne nejaký systém. Systém, ktorý má nepochybne aj svoje slabšie miesta. Ale funguje. Tí, ktorí boli pripravení, môžu presvedčivo zhodnotiť a preukázať jeho prínos pre destináciu už po prvom roku. Samozrejme, najmä ten finančný. Tí múdrejší môžu zhodnotiť aj systémom ponúknutú pridanú hodnotu v prínose efektívnejšieho manažmentu destinácie po spojení verejného a súkromného sektoru do jedného spoločného rozhodovacieho procesu. 

 

Prečo sa teda šušká o potrebe opätovného otvorenia zákona už teraz, keď ešte nikto kvalifikovane nevyhodnotil jeho prínos? Dá sa vôbec zavedenie systémovej zmeny zhodnotiť po tak krátkom čase? Nie je rozumnejšie nechať si väčší časový odstup a najmä analyzovať dopad systému na ekonomiku objektívnymi metódami? Je rozumné riskovať, že kvôli pre systém nepodstatnej, aj keď možno samo osebe zmysluplnej drobnosti, dostane proces neriadený spád a na konci dňa sa po desiatkách pozmeňujúcich návrhoch poslancov stane nepoužiteľným?

Kto má teda záujem meniť zákon?

1. Ak štát, tak by mal najprv predložiť dôvody. Ale podľa oficiálnych štatistík bol rok 2012 (prvý rok fungovania resp. zavádzania systému) nadpriemerne úspešný! Bude veľmi ťažké nájsť argumenty, že tento výsledok nie je výsledkom aj nového systému. Tak prečo by ho mal chcieť štát zmeniť? Veď spolu s nadpriemerným nárastom výkonov v odvetvií pritieklo aj do štátnej pokladnice viac daní z tohto sektoru. Vie preukázať, že navrhnutými zmenami ich ešte viac zvýši? Aký iný dôvod, zo svojho jednostranného pohľadu, by mal mať štát, ak nie tento? Ak má pochybnosti o účelnosti využitia dotačných prostriedkov, nech ich použitie najprv jednoznačne zadefinuje vo vykonávacom, metodickom dokumente a potom na jeho základe, nie na subjektívnych pocitoch, vykonáva účinnú  kontrolu.

2. Ak samotné destinačné organizácie, tak by sa museli najprv ozvať. Zatiaľ sú ale ticho. Asi nemajú s implementáciou zákona do praxe také problémy, ktoré by prevýšili jeho prínosy a potrebovali by okamžitú novelu. Pre svoju prácu potrebujú stálosť systému, jasné pravidlá hry a najmä možnosť sústrediť sa na podstatu ich poslania. Nemíňať energiu na lobovanie či vysedávanie na nekonečných poradách. 

3. Ak niekto iný, mal by sa ozvať priamo a otvorene povedať, čo mu na zákone prekáža.

 

Keďže sa zatiaľ nikto neozval s relevantnými argumentmi, ide pravdepodobne len o šum prerastajúci do šuškandy. Ale ak by ste o niekom predsa len vedeli, napíšte nám! Rovnako i váš názor na potrebu rýchlej novely zákona o podpore cestovného ruchu.
Na začiatok
 

Diskusia k článku (0)