background
Skoč na obsah Skoč na menu

Titulka / Produktyzdieľať

Potenciál, ktorý nám uniká medzi prstami

Potenciál, ktorý nám uniká medzi prstamiExistuje mnoho dôvodov, prečo by to mohlo a malo byť inak

9.4.2013 / red.

Slovensko má všetky predpoklady pre ďaleko razantnejší rozvoj letnej turistiky v prírode. Rôznorodosť krajinnej morfológie od nížin s vodnými plochami až po vysokohorskú turistiku môže osloviť takmer všetky cieľové skupiny. Nie každý túži po rušnom stredisku, komforte hotelovej izby a do rána otvorenom bare. Mnohých lákajú malebné zákutia, panenská príroda, pocit slobody z otvoreného priestranstva. Kemping a karavaning je pre mnohých doslova súčasťou životného štýlu, ale rovnako môže byť aj krátkodobým adrenalínovým zážitkom pre tých, ktorí túžia uniknúť z ruchu veľkomesta alebo každodenného civilizačného stresu. Kemping nepatrí k našim najobľúbenejším formám dovolenkovania, čo sa prejavuje aj v pozvoľne sa znižujúcom počte týchto zariadení. Na druhej strane však ich kvalita rastie a šanca uspokojiť aj náročnejšieho (západného) turistu je väčšia. A práve na nich by mala smerovať pozornosť, lebo hospodárska kríza priniesla v tomto segmente paradoxne oživenie. Na posledných dvoch ročníkoch veľtrhu CMT Stuttgart, kde je jedna z najväčších expozícií campingu a caravaningu v Európe, to potvrdili nie len výrobcovia svojou ponukou, ale aj oficiálne prezentované štatistiky o pretrvávajúcom náraste predaja prívesov a obytných automobilov. 

 

Slovenské kempingy vyhľadávajú turisti predovšetkým na krátke, 2 – 3 dňové pobyty a na viacdňové dovolenky uprednostňujú kempingy v zahraničí. U slovenského spotrebiteľa sa kempovanie ešte stále vníma ako dovolenka pre slabšie sociálne vrstvy. Pri dnešných cenách karavanov, stanov, vybavenia, ale i samotných kempingov neraz zistíme, že to nie je celkom tak. Kemping je predovšetkým o životnom štýle a o spojení s prírodou. Súčasný kemping už nie je iba o „zaparkovaní“ a o možnosti pripojenia sa na zdroj elektriny. Je najmä o službách, hygienickej vybavenosti, možnostiach stravovania a v neposlednom rade o športovom, kultúrnom i spoločenskom vyžití. Vyznávači kempovania vyhľadávajú najmä zariadenia s rozvinutými službami, ktorými naše kempingy, až na zopár výnimiek, zďaleka nekonkurujú tým zahraničným. Kým sa dostanú na požadovanú úroveň, nemali by ostať v marketingovej defenzíve a čakať na zázrak. Nejeden nedostatok je možné obrátiť na konkurenčnú výhodu. Ticho, únik od civilizácie, naturálnosť v prostredí nedotknutej prírody má tiež svojich priaznivcov, ktorí múžu byť hlavnou cieľovou skupinou. Len ju treba vedieť správne osloviť. Samozrejme, o základných štandardoch, ako dobe zodpovedajúce hygienické zariadenia, prívetivosť a ústretovosť personálu či jazyková vybavenosť, sa nedá polemizovať. 

 

Počet kempingov podľa krajov - zdroj ŠÚ SR, aktualizované k 28. 6. 2012 (údaje za rok 2012 ešte nie sú k dispozícii): Bratislavský - 3, Trnavský - 10, Nitrianský - 6, Trenčianský - 7, Žilinský - 13, Bansko Bystrický - 7, Prešovský - 8, Košický - 14. Spolu: 68 

17fe337c_151555_map.jpg17fe337c_151555_legend.jpg

Kraje v poradí podľa počtu zariadení Počet zariadení Kapacita zariadení Počet návštevníkov  Počet prenocovaní  Počet prenocovaní na 1 osobu
Košický 14 12 568 17 721 39 152 2,21
Žilinský 13 4 857 16 031 33 445 2,09
Trnavský 10 3 590 5 393 15 468 2,87
Prešovský 8 3 861 7 782 19 578 2,52
B. Bystrický 7 1 754 5 342 10 522 1,97
Trenčianský 7 2 689 6 952 13 316 1,92
Nitrianský 6 5 443 15 988 40 437 2,53
Bratislavský 3 5 522 10 709 24 527 2,29
Spolu 68 40 284 85 918 196 44 2,29
Vývoj počtu v rokoch 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bratislavský  3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
Trnavský  12 11 9 9 9 10 11 11 11 10
Trenčiansky  7 7 7 7 6 7 6 6 7 7
Nitriansky 8 9 9 7 6 6 6 6 6 6
Žilinský  17 17 15 14 14 15 15 15 13 13
Banskobystrický 9 6 6 6 6 7 6 7 8 7
Prešovský  8 8 9 9 8 10 9 8 8 8
Košický 16 16 16 17 17 13 14 14 14 14
Kempingy spolu 80 77 75 73 69 71 70 70 70 68

 Kempingy podľa krajov v porovnaní s ostatnými typmi ubytovania za obdobie roku 2011

  Druh zariadenia Počet zariadení Kapacita zariadení Počet návštevníkov  Počet prenocovaní  Počet prenocovaní na 1 osobu
Bratislavský    Hotely 108 14 254 740 187 1 279 074 1,73
Penzióny 30 979 16 457 39 166 2,38
Kempingy 3 5 522 10 709 24 527 2,29
Trnavský   Hotely 61 6 186 170 246 756 101 4,44
Penzióny 47 1 221 31 515 77 916 2,47
Kempingy 10 3 590 5 393 15 468 2,87
Trenčianský   Hotely 52 3 710 93 789 253 667 2,70
Penzióny 70 2 038 44 364 92 868 2,09
Kempingy 7 2 689 6 952 13 316 1,92
Nitrianský   Hotely 52 3 546 104 374 250 467 2,40
Penzióny 79 2 648 54 366 145 793 2,68
Kempingy 6 5 443 15 988 40 437 2,53
Žilinský   Hotely 117 12 569 414 285 1 176 760 2,84
Penzióny 172 5 157 93 379 272 901 2,92
Kempingy 13 4 857 16 031 33 445 2,09
Banskobystrický   Hotely 63 6 842 212 042 720 611 3,40
Penzióny 88 3 081 62 726 148 296 2,36
Kempingy 7 1 754 5 342 10 522 1,97
Prešovský   Hotely 105 12 857 416 696 1 278 204 3,07
Penzióny 123 4 271 66 625 164 474 2,47
Kempingy 8 3 861 7 782 19 578 2,52
Košický   Hotely 58 4 414 147 185 274 987 1,87
Penzióny 72 2 059 44 908 89 139 1,98
Kempingy 14 12 568 17 721 39 152 2,21

 


Player Play Dovolenka, ktorú nám nemá kto ponúknuť 

Player Play Kempingy združené do skupín sa navzájom podporujú  
Na začiatok
 

Diskusia k článku (0)