background
Skoč na obsah Skoč na menu

Titulka / Odvetviezdieľať

Turizmus alebo cestovný ruch? Turista alebo cestovateľ?

Turizmus alebo cestovný ruch? Turista alebo cestovateľ?Čo je čo a čo je správne? Malá sonda do terminológie pojmov a významov

8.5.2013 / red.

Mnohí slovenskí odborníci na cestovný ruch, prevažne ekonómovia a marketingoví špecialisti, majú roky zaužívaný pojem cestovný ruch a výraz turizmus nepovažujú za správny. Iní odborníci, médiá, odborná literatúra majú naopak zaužívaný pojem turizmus. Ak ste sa aj vy zamýšľali nad rozdielom v obidvoch pojmoch, možno vás zaujme zaujímavá odborná štúdia, ktorá tieto dva výrazy po ich významovej stránke objasňuje.  

 

V kontexte ekonomického prístupu, ktorý pod pojmom cestovný ruch rozumie úzko, odvetvovo a industriálne chápaný pojem, resp. súbor činností zabezpečujúci potreby subjektov cestovného ruchu alebo súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb, je možné používanie pojmu cestovný ruch považovať za adekvátne a správne. 

 

V kontexte sociologického a kultúrneho prístupu, v prepojení s inými oblasťami sociologického skúmania, napríklad s oblasťou práce, voľného času, životného štýlu, spotreby, masovej kultúry, mobility a v prepojení na sociokultúrne vplyvy, pod ktoré sa okrem iných dajú zahrnúť interpersonálne vzťahy, migrácia, deľba práce a prezentácia miestnej kultúry, zvykov a tradícií, tak potom úzko, odvetvovo, chápaný pojem cestovný ruch označujúci súbor služieb je vhodnejšie nahradiť pojmom turizmus

 

Podľa štúdie nie sú zameniteľné ani výrazy cestovateľ a turista. Cestovateľ je spájaný s aktivitou (sám si plánuje cestu, čas, výdavky, riziká, ohrozenia - vlastným pričinením zažíva dobrodružstvá, zážitky a nadobúda skúsenosti). Turista je pasívny, očakáva, že sa mu prihodia zaujímavé veci, že všetko bude mať zabezpečené. Cestovateľ sa mení na turistu vtedy, keď si zaobstará hotový produkt - zájazd.  
Na začiatok
 

Diskusia k článku (0)